Nếu

  
              
     Nếu anh khóc em sẽ là nước mắt
    Nếu anh vui em sẽ hóa nụ cười
    Nếu anh buồn em làm lời an ủi
    Nếu anh hờn em sẽ lại vuốt ve!

    Chỉ vì anh em hóa thân làm tất cả
    Cho một mình anh luôn hạnh phúc
     - Ngọt ngào.