Tài tình

  
       
    
    Một chữ tình để duy trì thế giới
    Một chữ tài để tô điểm càn khôn.
    Học thành tài cũng cần tu dưỡng cái tình cho phong phú. Bởi có tài mà thiếu tình cuộc đời quả là bất hạnh! Có tình mà thiếu tài cũng chẳng ích lợi gì?
    Ai đó đã nói:" Nữ nhi đa tình có một nửa là Phật. Nam nhi đa tình nửa kia lại có quỉ. Nếu cả hai đều có cả tình và tài thì quỉ cũng sẽ mang trái tim Phật và Phật cũng mãi mãi là Phật thôi!

Anh Nha

Lâu nay sao vắng ? Số máy của Thu bị xóa mất .
Vui lòng tin goi lại cho . Hẹn gặp !

Miên Trà

Miên Trà

Thoui ! Mời xem Sớ Táo Quân/ mt là Tài- Tình sẽ được.

phandongthu

Mùa xuân thay áo xem cho lạ.Không thích cũng đừng bảo tại ta.Ha ha ha ...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12266','997ee5t8pc8tf8rtear37jjrp0','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-26 10:01:17','/a210821/tai-tinh.html')