Gì cũng từ


   Anh từ chối gió xuân
  Sao còn chào xuân đến?

   Anh từ chối nắng hạ
   Sao đón ánh nắng vào?

   Anh từ chối trời thu
   Sao ngăn cho lá rụng ?

   Anh từ chối tình em
   Sao cứ gần em mãi!

   Anh thật là dễ ghét
   Mà cũng thật dễ thương.
   

  

Miên Trà

.... Như cõi vô thường