Thu!

   

    
    Trời cuối thu rồi ta lại sang thu
    Chút thu mới sắc vàng còn tươi tắn
    Trách hè sao vội vàng đi nhanh thế?
    Để thu về ương hạt giống ưu tư.
    

Miên Trà

Hết đau chưa mà Vắng !Cô đơn !

MiênTrà

Bài mới cô đọng sâu sắc . Cho xin làm tgiả là hay ! ?