Gởi bạn          Cám ơn Nhật Ánh ghé thăm
   Cùng nhau qua phố một chiều mùa thu
          Phố nay dù có đổi thay...
   Con người phố ấy không thay đổi gì! 
  

Trà

Ko cảm ơn mình thôi .
Nhưng vẫn thăm người Phố ấy nhé !