Lời cám ơn

    

         Các bạn đã ghé thăm
      Những lời chúc chân thành ngọt ngào làm Đông Thu xúc động.
      Nếu cuộc đời không có các con và các bạn...
      Thử hỏi: sống sao đây!

     Cám ơn tất cả các bạn những ai có thể thấu hiểu dẫu chưa một lần  hạnh
   ngộ.

nganthuong

Gửi Thu

Mấy tầm hình tui đưa vào có ok không? Hè mà sao không có bài rứa hỉ?

Trà

@ Đôngthu ! Cũng ngần ấy thôi .

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12266','1m4mn0o21net83u12ukmfusoq1','0','Guest','0','54.224.108.238','2018-08-17 19:52:24','/a169947/loi-cam-on.html')