Bình minh    Mặt trời lên soi tỏ vất bỏ
   Khoảng trống hoàng hôn đêm trăng lặng lẽ.
   Giá mà người đàn bà ôm được
   cả trăng...trời và tất cả!

       

MiênTraf

Tư vấn : Đồn rằng thi sĩ đi buôn
Trăng sao thỏa thuận bán luôn cả trời .
( Cớ gì mà vất bỏ )

Lê Vi

chia sẻ

Có những mơ ước rất tầm thường thì dẽ có nhưng có để làm gì .có những ước mơ rất bao la chẳng bao giờ có được dù không có nhưng nó lại đốt cháy lòng tin yêu sáng rực cả trời.Trong BÌNH MINH là ước mơ đó.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12266','2rpoogu92uc5c0paa127jfqt01','0','Guest','0','54.224.108.238','2018-08-17 19:52:14','/a160578/binh-minh.html')