Có lạ không ?

  
        Đức phật cũng bị ngồi tù
   Nghiễm nhiên chễm chệ giữa vườn trại giam
        Nhìn Đức Phật thấy mà thương
   Suốt đời lận đận vấn vương với người
        Người hoạn nạn người lỗi lầm
   Người nào Phật cũng âm thầm từ bi
        Xin người ghi nhớ câu ni:
   - Nếu tâm không đổi...
                         Phật đi về trời.
            

hoàng

ko nen noi vay

ko nen noi duc phat nhu vay ban oi !

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12266','1jt434niogd511l1c58bh2ddh3','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-26 09:57:25','/a144752/co-la-khong.html')